ประชาสัมพันธ์


Advertisements
By libkruaruneepcccr

ตอบคำถามประจำสัปดาห์

เนื่องในวันที่ 1- 7 สิงหาคม 2555 ห้องสมุดจัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่าน โดยการตอบคำถามประจำสัปดาห์  เชิญชวน นักเรียนโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย ตอบคำถาม ชิงรางวัล ทุนการจัดซื้อหนังสือจากสำนักพิมพ์ศูนย์หนังสือจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย จำนวน 5 รางวัล จำนวน 200 บาท ใครตอบคำถามโดน…. ใจคณะกรรมมากที่สุด จะได้รับรางวัลนั้น

คำถามมีอยู่ว่า

เพระเหตุใดห้องสมุดโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย ถึงต้องเปลี่ยนระบบการบริการในปัจจุบัน เป็นระบบห้องสมุดอัตโนมัติ ULibM (Union Library Management)

เมื่อได้คำตอบแล้วส่งคำตอบได้ที่ pro_aoy@hotmail.com ก่อนวันที่ 6 สิงหาคม 2555

By libkruaruneepcccr